Upřesňující informace k návratu do školy

Doplněné podmínky provozu školy platné od 30. 11. 2020, prosíme, čtěte pozorně:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci školy nosit roušku nebo obličejový štít. Při používání štítu je povinnost dodržovat 2 metrový odstup od ostatních osob. Všichni si při vstupu do školy budou dezinfikovat ruce.


30. 11. celý první stupeň – 1. – 5. třída a 9. třída. Ti budou do školy docházet denně.
30. 11. také nastoupí 7. a 8. třída a tito žáci budou docházet do školy v liché týdny.
7. 12. nastoupí šesťáci a budou docházet v sudé týdny.

Žáci, kteří se budou učit distančně, budou vypracovávat úkoly doma a budou mít možnost se přihlásit ke konzultačním hodinám v edupage. Konzultační hodiny budou mít formu videokonference a sloužit k vysvětlování učiva zadaného k domácímu studiu.

Čtvrtletní klasifikaci uzavřeme až 18. 12., aby klasifikace byla objektivnější.
Kroužky otevřeme pouze takové, které mají souvislost s výukou a budou se konat jen v rámci jedné třídy. (doučování, školní nápravná péče, příprava na přijímací zkoušky apod.)
Rušíme tělesné výchovy a o tyto hodiny bude zkráceno vyučování. Nové rozvrhy hodin jsou zveřejněné v edupage.
Prosíme rodiče, aby teple oblékaly děti do školy i na ven. Budeme často větrat (každých 30 minut vždy po dobu 5 minut), nebo i chodit na vycházky.
Žáci budou přicházet do školy podle svých zvyklostí, pouze budou poučováni o tom, že se mohou shlukovat jen se spolužáky ze své třídy.

ŠD
Ranní družina – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení – 3. třída
Odpolední družina – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení 2. třída

ŠJ
Nově zajistíme dohled ve školní jídelně (vždy dva učitelé). Jeden bude v jídelně a druhý bude odcházet kontrolovat žáky do šatny, aby nedocházelo k mísení dětí z různých ročníků při převlékání.
V době, kdy bude mít žák výuku ve škole, může ve škole také obědvat. Pokud bude mít výuku doma, pak ve škole jíst nemůže a oběd si může vyzvednout v kastrůlku.
Z technických důvodů budou námi od 30. 11. přihlášeni všichni strávníci k odběru obědů. Pokud obědy chcete zrušit, učiňte prosím včas, pracovní den předem do 13.30 hodin.
Používejte prosím k přihlašování a odhlašování obědů pouze edupage. Děkujeme

Návrat žáků do školy

Informace pro mateřskou školu k návratu do mateřské školky
Vážení rodiče a milé děti, s radostí vám oznamujeme, že dne 23. 11. opět otevíráme školku pro všechny děti.
Informace k návratu žáků ZŠ
S radostí vám oznamujeme, že dne 30. 11. otevřeme školu pro celý první stupeň – 1. – 5. třída a 9. třída. Ti budou do školy docházet denně.
30. 11. také nastoupí 7. a 8. třída a tito žáci budou docházet do školy v liché týdny.
Žáci 6. třídy přijdou do školy poprvé 7. 12. a budou docházet v sudé týdny.
Rušíme tělesné výchovy a o tyto hodiny bude zkráceno vyučování. Nové rozvrhy hodin zveřejníme společně s dalšími pokyny.
Informace k návratu dětí ŠD
Z organizačních důvodů bude po dobu trvání mimořádných opatření otevřena pouze oddělení školní družiny pro 1. a 2. třídu. Ostatní děti zatím do družiny nemohou a bude jim odečteno školné. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Informace ke školní jídelně
V době, kdy bude mít žák výuku ve škole, může ve škole také obědvat.
Pokud bude mít výuku doma, pak ve škole jíst nemůže a oběd si může vyzvednout v kastrůlku.
Používejte prosím k přihlašování a odhlašování obědů pouze edupage.

Děkujeme

Informace pro 1. a 2. třídu k návratu do školy

Vážení rodiče a milé děti, s radostí vám oznamujeme, že od středy 18. 11. 2020 můžete přijít zpět do školy.

Úpravy v provozu školy:
Při vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce.

Z organizačních důvodů se bude měnit rozvrh hodin a budete se všichni učit denně od 8.00 do 11.40 hodin. Všichni musí mít ve škole po celou dobu pobytu (i ve školní družině) roušku nebo obličejový štít. Roušku je důležité mít i náhradní a sáček na odkládání. Ve školní jídelně mohou všichni sundat roušku pouze během konzumace stravy. Ve školní jídelně se můžou stravovat pouze zaměstnanci školy a žáci první a druhé třídy. Ostatní si oběd odnášejí v kastrůlku.

Školní družina bude rozdělena na dvě oddělení tak, aby v jednom oddělení byli žáci první třídy a ve druhém oddělení žáci druhé třídy, a to ráno i odpoledne. Žádáme rodiče, aby z organizačních důvodů dohodli s paní vychovatelkou přesný čas příchodu a odchodu dítěte a tuto úmluvu pak dodržovali. Třídy i školní družina budou pravidelně větrat (alespoň 5 minut) každou přestávku a v polovině každé vyučovací hodiny. Děti budou podle možností chodit na procházky, třídy i školní družina.

Prosíme rodiče, aby děti teple oblékali na pobyt ve škole i venku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci