Navýšení cen pronájmů a školného

Vzhledem k narůstajícím cenám energií dojde od 1. 9. 2022 k navýšení školného: v MŠ ze současných 100,- Kč na 200,- / 1 měsícv ŠD ze současných 50,- Kč na 100,- / 1 měsíc navýšení pronájmu (ceny jsou uvedeny za 1 hodinu užívání): tělocvična ze současných 100,- na 150,-učebna ze současných 100,- na 150,-sál ze současných 100,- na 150,-počítačová učebna ze současných 140,- na 200,-

Obhajoby absolventských prací 2022

V tomto článku vám chceme představit obhajobu našich Absolventských prací. Na začátku obhajoby jsme si mohli vyzkoušet práci s prezentérem. A když se všichni sešli, obhajoba mohla začít. Pořadí žáků bylo seřazeno podle garantů a vyvěšeno na dveřích interaktivní učebny. V komisi byli garant, ředitelka, zástupkyně ředitelky, paní učitelka Kamasová a pan učitel Neděla. Dále se postupovalo podle seznamu žáků. Žák musel mít předem připravenou Absolventskou práci, kterou předložil komisi a následně ji prezentoval. Žák předstoupil před komisi a začal prezentovat svou práci. Na obhajobu měl žák min. čas sedm minut a max. čas patnáct minut a mohli tam přijít žáci ostatních tříd, rodiče, zkrátka každý kdo chtěl. Všichni žáci byli ve stresu a báli se toho, že to pokazí, že něco spletou nebo že zapomenou slovo a rozhodí to jejich prezentaci a jelikož na tom závisela naše známka, tak nervozita byla o to horší. Některé žákyně dokonce i brečely nervozitou nebo i stresem. Po odprezentování našich prací nervozita a stres odpad. Pak jsme museli všichni odejít z učebny ven a počkat cca 15 minut na vyhodnocení známky. Potom si nás zpátky zavolali a měli jsme se seřadit před komisi podle pořadí, jak jsme šli prezentovat. Oznámili nám, jaké jsme dostali známky, řekli nám […]