Zrušení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,
vzhledem k vydanému opatření MŠMT ruším vyhlášené ředitelské volno. Žáci přijdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020 a pak mají vánoční prázdniny.
Podle předchozích pokynů dne 4. 1. 2021 (což je lichý týden) nastoupí do školy všichni žáci kromě 6. třídy
Pár slov k hodnocení žáků. Žáci, kteří nepracovali, nespolupracovali, nedocházeli, neodevzdávali úkoly nebo jim vychází pětka, budou z předmětu neklasifikováni. Pokud bude v pololetí žák neklasifikován, pak bude muset být  do konce března přezkoušen podle předem daných kritérií. 
Vážím si přístupu, ohleduplnosti, pochopení a spolupráce vás všech.

Moc vám děkuji a přeji hezké klidné svátky.

Ivana Pečenková