Zápis pro děti z Ukrajiny (Зарахування дітей з України)

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny je stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání školního roku
2023/2024, a to od 2. 5. 2023 do 9. 5. 2023 (8:00 hod. – 15:00 hod.)
Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним
конфліктом на території України, термін зарахування до дошкільної освіти встановлюється з
2023/2024 навчального року, а саме 2. 5. 2023 – 9. 5. 2023 (8:00 hod. – 15:00 hod.)

Podle § 2 zákona č.67 / 2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kdy pro zápis platí pravidla
podle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 sb., školský zákon, se do mateřské školy přednostně přijímají
děti:
Stanovená kriteria pro přijetí :
Děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. od 1.9.2017 do 31. 8.
2018 – povinná předškolní docházka
Děti nar. od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví
Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024
Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví
Předpokládaný počet přijímaných :16

Відповідно до § 2 Закону No 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройними
конфлікт на території України, спричинений вторгненням військ Російської Федерації, коли
діють правила реєстрації
Відповідно до частини 2 статті 34 Закону No 561/2004 Coll., Закону про освіту, діти приймаються
до дитячого садка в першочерговому порядку:

Встановити критерії вступу:
Діти, народжені в останній рік перед початком школи – тобто діти, народжені. з 1.9.2017 по 31.

 1. 2018 – обов’язкове відвідування дошкільного закладу
  Народжені діти з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року з постійним місцем проживання в
  шкільному районі Олові
  Діти, яким буде дозволено Перенесення відвідування школи на 2023/2024 навчальний рік
  Постійне місце проживання в шкільному районі Олові
  Орієнтовна кількість дітей 16