Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015

Termín zápisu: 22. 4. 2014 od 10.00 do 16.00 hodin

                             Místo: Mateřská škola Oloví, Radniční 31

                             Vyřizuje: Dagmar Kunštarová, zástupce ředitelky pro MŠ

Kritéria pro přijetí:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. Trvalý pobyt dítěte
  3. Dosažený věk dítěte v době zahájení docházky do MŠ
  4. Dítě, jehož sourozenec se již v MŠ vzdělává

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být děti přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Postup při zápisu: Zákonní zástupci, kteří chtějí zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání na rok 2014/15 si v týdnu od 7. 4. do 11. 4. 2014 vyzvednou v MŠ žádost o přijetí a evidenční list pro dítě v mateřské škole. Vyplněnou žádost a pediatrem potvrzený evidenční list přinesou zpět do MŠ do 22. 4. 2014.

Rodiče obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena jeho žádost.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí (registrační čísla) bude vyvěšen na webových stránkách školy a informační nástěnce pro rodiče nejpozději 13. 5. 2014. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vydáváno zákonným zástupcům v MŠ do vlastních rukou, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou.

Mgr. Bc. Ivana Pečenková, ředitelka školy

V  Oloví 21. 3.2014