ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Na stránkách školy i školky jsou volně stažitelné formuláře, které si vytisknete nebo si ho můžete
vyzvednout v MŠ. Veškeré dotazy vám zodpoví paní zástupkyně na tel.: 775 315 491 nebo emailu:
zsolovi@seznam.cz . Vyplněný a podepsaný formulář přinesete do budovy MŠ. Potvrzení od lékaře
musí mít všechny děti, kromě předškoláků (pětiletých).

Přijímací řízení:

od 2. 5. – 9. 5. 2023, vždy od 8.00 do 15.00

  • Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo vašeho dítěte obdržíte při zápisu. Seznam přijatých dětí registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 22. 5. 2023.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Pro přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9.2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  • Děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 – povinná předškolní docházka
  • Děti nar. od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví
  • Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024
  • Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví
  • Předpokládaný počet přijímaných: 16

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Ivana Pečenková a kolektiv mateřské školy