Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1.třídy, který se koná dne 12. 4.2018 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9.2011 – 31. 8.2012 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní termín je stanoven na 19. 4.2018 od 14:00 – 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.