Zápis do 1. třídy (jednotný termín zápisu) – запис до початкової школи

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1. třídy, který se koná dne 13. 4. 2023 od 14:00 do 16:30 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní termín je stanoven na 20. 4. 2023 od 14:00 – 16:00 hodin.  

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí:  Trvalý pobyt ve školském obvodu (neplatí pro cizince)
Předpokládaný počet přijímaných: 16 (max. 30)

Elektronická přihláška k zápisu


Organizace zápisu:

Zápis s osobní účastí dítěte nebo elektronicky – do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024
Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 4. 2023  (14.00 – 16.30)
Místo zápisu / Місце запису: Smetanova 1, 357 07 Oloví
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:16 (max. 30)