Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1.třídy, který se koná dne 5. 4. 2022 od 14:00 do 16:30 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a děti po odkladu povinné školní docházky.

Náhradní termín je stanoven na 12. 4. 2022 od 14:00 – 16:30 hodin.

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Zápis proběhne s osobní účastí a zřejmě již bez omezení (možná s rouškou). V případě, že se rozhodnete pro možnost zápisu bez osobní účasti dítěte, můžete využít následující přílohy.