Zápis dětí do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku

Vážení rodiče,

dne  30.1.2014 se v budově základní školy koná v době od 14:00  do 17:00 hodin zápis dětí do 1.třídy.

Zapisovány budou děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2008, děti po odkladu povinné školní docházky a děti po dodatečném odkladu školní docházky. K zápisu je třeba přinést doklad totožnosti zákonného zástupce (OP) a rodný list dítěte.

Náhradní zápis se bude konat dne 6. 2.2014 v době od 15:00 do 16:00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy.

Mgr. Bc. Ivana Pečenková