Žáci učí žáky

Dnes 15. dubna nás navštívily studentky ze střední zdravotnické školy v Chebu za účelem zpestření výuky formou projektového vyučování. Naši žáci II. stupně byli nadšeni prezentací zajímavých témat a aktivit s nimi spojených, „učitelkami“ jen o pár let staršími. Šesťáci byli zapojeni do resuscitace, na vlastní kůži si vyzkoušeli záchranu člověka na resuscitační figuríně. Pro vyšší ročníky si studentky připravily prezentaci témat zdravý životní styl a správná hygiena.

DSC_1043