Vystoupení „NEHULÍME, KRESLÍME“

Dne 20. listopadu 2012 žáci VII. a VIII. třídy navštívili Městskou knihovnu v Kraslicích, kde pro ně ilustrátor Adolf Dudek připravil veselý akční rychlokurz kreslení.

Celý pořad byl jak pro žáky tak i pro pedagogy zajímavý, zabavný i poučný. Více fotografií z této akce jsou k vidění v galerii, reakce žáků jsou pak dostupné pod odkazem třídy.