Výsledky voleb do Školské rady

(seřazeno dle výsledků od nejvyššího počtu hlasů):

za pedagogy – Mgr. Daniela Ševčíková, Bc. Terezie Houdková

za zákonné zástupce – Martin Ďásek, Romana Ďásková

zřizovatel jmenoval: Ing. Lukáš Kričfaluši, Jiří Mikuláš

Tímto bych chtěla poděkovat předchozím členům rady za výbornou spolupráci a pogratulovat nově zvoleným členům.