Výsledky voleb do Školské rady

1) Pedagogičtí pracovníci
Počet volebních lístků ….18 ks, z toho platných …18 hlasů
Zvoleni byli: Bc. Andrea Štětinová
Mgr. Kateřina Hofmanová

2) Zákonní zástupci
Počet volebních lístků …16 ks, z toho platných …14 hlasů
Zvoleni byli: Jakub Hofman
Monika Jurcsiková

3) Za zřizovatele
Zřizovatelem byli jmenováni: Jiří Mikuláš
Daniel Bock

Děkuji předchozí školské radě za spolupráci a těším se na spolupráci s novou radou.
Ivana Pečenková