Vycházka do Hřeben – není minulost jako minulost

Ve středu 10. června se uskutečnila vycházka ve spolupráci s Mgr. Jakubem Holcem, odborným garantem oboru Přírodopis/Biologie v Národním ústavu pro vzdělávání. Vycházka „Není minulost jako minulost“ byla zaměřena na podporu výuky v přírodě. Fotografie jsou k dispozici na rajčeti.

Motivačnímu úvodu před samotnou vycházkou byla věnována jedna vyučovací hodina – motivační rozhovor se žáky: Geologický čas je jen těžko pochopitelný pojem. Země vznikla před 4,5 miliardami let, organismy se objevili na Zemi teprve před 545 miliony let. V tomto období již Země měla za sebou šest sedmin svého dosavadního života. Ekologické katastrofy rozdělily geologický čas na jednotlivé éry. Délka trasy této vycházky by měla kopírovat zbývající sedminu života Země, takže nás čeká 545 milionů let, které jsme přošli na cestě z Oloví do Hřeben, je to přibližně 6 km. V tomto případě je v jednom průměrném půlmetrovém kroku skryto 45 417 let. Jednotlivá stanoviště tvoří pomyslnou hranici mezi geologickými érami postkambria (prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory).

Na každém stanovišti plnily skupiny žáků jednotlivé úkoly týkající se typických dějů v daném geologickém období, poté jsme pokračovali dále směrem „do současnosti“. Vycházka byla doplněná o zajímavé informace v podání nejen odborníka, ale i příspěvků od jednotlivých žáků – např. z období druhohor – proslavených dinosaury.

V dnešní době rychlého rozvoje informační technologie je důležité udržovat v žácích zájem o přírodu, poznávání místního regionu a v nemalé míře i rozvíjet kladný vztah k přírodnímu prostředí, neboť moderní druhy zábavy mají u žáků převahu. Studium minulosti je klíčem k současnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *