Upřesňující informace k návratu do školy

Doplněné podmínky provozu školy platné od 30. 11. 2020, prosíme, čtěte pozorně:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci školy nosit roušku nebo obličejový štít. Při používání štítu je povinnost dodržovat 2 metrový odstup od ostatních osob. Všichni si při vstupu do školy budou dezinfikovat ruce.


30. 11. celý první stupeň – 1. – 5. třída a 9. třída. Ti budou do školy docházet denně.
30. 11. také nastoupí 7. a 8. třída a tito žáci budou docházet do školy v liché týdny.
7. 12. nastoupí šesťáci a budou docházet v sudé týdny.

Žáci, kteří se budou učit distančně, budou vypracovávat úkoly doma a budou mít možnost se přihlásit ke konzultačním hodinám v edupage. Konzultační hodiny budou mít formu videokonference a sloužit k vysvětlování učiva zadaného k domácímu studiu.

Čtvrtletní klasifikaci uzavřeme až 18. 12., aby klasifikace byla objektivnější.
Kroužky otevřeme pouze takové, které mají souvislost s výukou a budou se konat jen v rámci jedné třídy. (doučování, školní nápravná péče, příprava na přijímací zkoušky apod.)
Rušíme tělesné výchovy a o tyto hodiny bude zkráceno vyučování. Nové rozvrhy hodin jsou zveřejněné v edupage.
Prosíme rodiče, aby teple oblékaly děti do školy i na ven. Budeme často větrat (každých 30 minut vždy po dobu 5 minut), nebo i chodit na vycházky.
Žáci budou přicházet do školy podle svých zvyklostí, pouze budou poučováni o tom, že se mohou shlukovat jen se spolužáky ze své třídy.

ŠD
Ranní družina – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení – 3. třída
Odpolední družina – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení 2. třída

ŠJ
Nově zajistíme dohled ve školní jídelně (vždy dva učitelé). Jeden bude v jídelně a druhý bude odcházet kontrolovat žáky do šatny, aby nedocházelo k mísení dětí z různých ročníků při převlékání.
V době, kdy bude mít žák výuku ve škole, může ve škole také obědvat. Pokud bude mít výuku doma, pak ve škole jíst nemůže a oběd si může vyzvednout v kastrůlku.
Z technických důvodů budou námi od 30. 11. přihlášeni všichni strávníci k odběru obědů. Pokud obědy chcete zrušit, učiňte prosím včas, pracovní den předem do 13.30 hodin.
Používejte prosím k přihlašování a odhlašování obědů pouze edupage. Děkujeme