Úprava ve školním řádu

Zveřejňujeme aktuálně platný školní řád