Tajemné rašeliniště Kladská

Dne 30. 5. absolvovali žáci 2. stupně naší školy spolu s učiteli terénní program „Tajemné rašeliniště Tajga“, který byl realizován v rámci projektu EU. Projekt se uskutečnil v blízkosti osady Kladská u Mariánských lázní na naučné stezce dlouhé 1600 m.

Vedení akce se ujala lektorka Kateřina Dvořáková z CHKO Slavkovský les. V průběhu dopoledne plnili žáci řadu aktivit. Na úvod se seznámili s historií osady Kladská. V rybníku pomocí sítěk lovili drobné vodní živočichy, které následně poznávali za pomoci klíčů k určování bezobratlých. Naučili se stanovit kyselost vody, dozvěděli se mnohé o rašeliništi, o jeho funkci a nutnosti ochrany. Podle naučných tabulí si doplnili znalosti o běžných i vzácných zástupcích živočišné říše této chráněné oblasti. Přírodní materiály využili k nakreslení obrázku okolí jejich stanoviště

Z ohlasu žáků je zřejmé, že se program líbil. Mnohému se přiučili nejenom děti, ale také kantoři. Za pěkného jarního počasí všichni strávili příjemné dopoledne.

Fotografie z této akce najdete v Galerii.