Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře slabikáře

V pátek 15. listopadu 2013 byli naši žáčci i žákyňky I. třídy pasováni na čtenáře slabikáře pod taktovkou paní učitelky Ivy Vokurkové. Při této slavnostní akci statečně vypomáhali mladší i starší žáci a žákyně, kterým patří velké DÍKY. Video z této velmi zajímavé akce můžete shlédnout zde.