Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) vytváří podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků a přátelskou atmosféru v naší škole. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 Sb. v platném znění.

Činnost našeho ŠPP zajišťují:

Prac. poziceJménokontaktkonzultační hodinyčinnost
výchovný poradceMgr. Hana Svobodováhsvobodova@zsolovi.czúterý 10:00-10:45odkaz
metodik prevenceMgr. Miluše Kamasovámkamasova@zsolovi.czúterý 8:00-8:45odkaz
školní speciální pedagogMgr. Hana Suttáhsutta@zsolovi.czpondělí 9:00-10:00odkaz
školní psychologMgr. Michaela Dudašiumdudasiu@zsolovi.czpondělí 14:30-18:00 (pouze objednaní)
pátek 8:00-12:30
odkaz