Školní jídelna

Od pondělí 19. 2. 2018 bude zahájen provoz školní jídelny v budově školy.

Prosím, věnujte pozornost následujícím změnám:

  • Nové telefonní číslo pro školní jídelnu je 725 553 673,
  • obědy lze nově odhlašovat nejpozději do 8:00 hod téhož dne,
  • nepravidelní strávníci mohou oběd nahlásit a zaplatit nejpozději den předem,
  • kancelář vedoucí školní jídelny se nachází v budově školy (po mostě, zvonek je u vstupních dveří),
  • placení obědů probíhá vždy do 15. dne měsíce (vždy na měsíc dopředu),
  • otevírací doba je od 9:00 do 14:00.

Onemocní-li dítě, je možné si první den jeho nemoci vyzvednout oběd do přineseného jídlonosiče. Oběd bude vydán ve školní jídelně (vstup vchodem pro žáky po zazvonění na elektronický zvonek, po schodech dolů). Tyto obědy budou vydávány pouze v době od 11:30 do 13:00.