O mateřské škole

Mateřská škola má kapacitu 90 dětí a skládá se ze tří oddělení. V současné době jsou otevřeny dvě třídy a jedna stálá ložnice. Škola uskutečňuje vzdělávání dětí ve věku od 2,5    do 7 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku (2,5-4,5 roku – BERUŠKY   a              4,5 – 7let – KOČIČKY)
Každá třída má svůj pracovní a herní prostor, který je upraven tak, aby si děti mohly podle dohodnutých pravidel brát samostatně vše potřebné pro svou činnost.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, sociální zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Prostorové uspořádání i velikost prostorů vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje malá zahrádka vybavená pískovištěm a dřevěnými průlezkami.