Škola

Požadavky k hodnocení žáků z jednotlivých předmětů jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

 

DSC_0105