Setkání s představiteli města

Dne 10. 6. 2019 se zúčastnili žáci pátého a šestého ročníku besedy s představitelem města, panem starostou Jiřím Mikulášem. Žáci byli seznámeni v rámci prevence s prací starosty a zaměstnanců úřadu. V obřadní síni předvedli žáci projektový úkol – Kraje ČR formou cestovky. Kraje představily dívky Nela Horváthová a Magdalena Pleyerová. Poté proběhla velmi zajímavá beseda s panem starostou. Otázky žáků páté třídy obsahovaly náměty pro MěÚ v Oloví a byly předávány panu starostovi v písemné formě. Došlo i na hodnocení spolupráce školy a MěÚ a ta byla hodnocena známkou výbornou. Příští rok plánujeme plánujeme toto setkání zopakovat a přejeme si, aby se stalo součástí výuky prevence.