Ředitelské volno ve dnech 30. a 31.10.2014

Ředitelské volno bude uděleno z organizačních a technicko – provozních důvodů.