Rozvoj jazyků – projekt OP VK

op_vk_plakat_01_barva-page-001s názvem Rozvoj jazyků č. CZ.1.07/1.1.00/56.1584

cíle:

  • Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
  • Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních školách.
  • Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Jedná se o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro žáky v délce trvání 7 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi jižní Anglie.