Podpora kvalitního vzdělávání – projekt OPVVV

Název projektu: Podpora kvalitního vzdělávání

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003712

Stručný popis projektu: Projekt podporuje osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cíle projektu: Zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Zvýšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podpořit sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do

vzdělávání.

Podpořit dvouleté děti: Zaměstnat chůvu pro dvouleté děti.

Poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga.

Podpořit pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti dalšího vzdělávání.

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem kroužkem – doučování.

Podpořit děti – ve Čtenářském klubu, a klubu deskových her.

Realizovat odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.

 

Výsledky projektu: Výsledkem projektu budou zajištěné cíle projektu (viz. Cíle projektu)

Vypracovala: Mgr. Bc. Ivana Pečenková

„Tento projekt je spolufinancován EU.“