Projekt BŘEZEN – měsíc knihy – 2. část

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY – JOSEF LADA

Žáci se zaměřili na tvorbu jim známé osobnosti – Josefa Ladu. Během tohoto projektu byly dětem prohloubeny znalosti o tomto českém malíři, kreslíři, ilustrátorovi, karikaturistovi i autorovi.

První dvě hodiny se žáci seznámili s životopisem Josefa Lady a jeho uměleckým působením, o jeho zranění, kdy jako malé dítě vypadl z kolébky, poranil si pravé oko, na které nikdy neviděl. O jeho malířských začátcích, kdy začínal jako malíř pokojů. Dále o jeho přijetí na uměleckou školu po dvou neúspěšných pokusech, kterou opustil již po dvou semestrech, jelikož mu nevyhovoval výukový program této školy, ale že se i nadále zabýval kresbou. Jako zajímavost bylo seznámí se skutečností, že dokázal kreslit levou i pravou rukou. Dále byly dětem představeny ukázky jeho tvorby, kdy působil jako kreslíř v novinových přílohách a humoristických časopisech až po jeho osobitý styl. Seznámili se s jeho knižními ilustracemi, jež zdobily knihy autorů jako je J. Hašek, K. H. Borovský, K. J. Erben, J. Drda. Poté i s jeho filmovou tvorbou. Žáci byli seznámeni s ukázkou z filmu Hrátky s čertem, do kterého navrhl překrásné kostýmy.

Další čas jsme věnovali pouze jeho malířské tvorbě. Představeno bylo několik obrazů z jeho tvorby: Venkovský kluk, Boží muka, Mysliveček, Zahradník, Muzikanti, co děláte?, Klouzačka, Ponocný, Vrba,  aj. Zaměřili jsme se na témata obrazů, nad postavami, které jsou na obrázcích. Povídali jsme si o postavách a prostředí, které na nás z Ladových obrázků „dýchá“. Poté se žáci vžili do role samotného kreslíře.

20150401_104035Více fotografií zde