Přírodovědný klokan

Informace o soutěži

       Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

 Termín konání soutěže byla středa 23. října 2013 v kategorii Kadet (8. – 9. třída).

Výsledky budou vyhlášeny po podzimních prázdninách a zároveň budou předána žákům osvědčení o absolvování této soutěže.

IMG_7337 IMG_7342