Příjezd sv. Martina

V pátek 9. listopadu se děti z Oloví sešly, aby přivítaly sv. Martina. Byly pro ně připraveny dva lampionové průvody – jeden vyrazil od školy na náměstí Horní a druhý od samoobsluhy ze sídliště Hory.

Oba průvody se mohly cestou sledovat z protějších kopců, aby se pak spojily na mostě u městského úřadu. Společně přešly na louku u řeky. Tam pro ně místní hasiči připravili vatru a všichni očekávali příjezd sv. Martina. Za zvuku fanfár přijel sv. Martin na koni, ale protože nepřivezl sníh, ale jen bláto, neměl koně bílého ale hnědého. Sv. Martin zapálil slavnostně vatru, na které si všichni mohli opéct špekáček.

Tím vznikla pro olovské děti nová tradice a můžeme jen doufat, že se příští rok sv. Martinovi povede přijet na bílém koni.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci naší nové tradice.

A. Štětinová a H. Svobodová

Příjezd sv. Martina