Polytechnicky zaměřená mateřská škola

Mateřská škola podporující polytechnickou gramotnost dětí.
Prostřednictvím svých proškolených pedagogů realizuje originální výukový program Malé technické univerzity. Mateřská škola má k dispozici sadu speciálních didaktických pomůcek, metodické materiály a je držitelem licence.