Zápis do 1.třídy

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1.třídy, který se koná dne 17. 4.2019 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9.2012 – 31. 8.2013 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní termín je stanoven na 24. 4.2019 od 14:00 – 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Klub silných už programuje

Počátky spojené s jednoduchými mechanickými konstrukcemi v podobě jeřábů, aut, katapultů, nůžek ad. máme už za sebou, proto jsme nabyté dovednosti a zkušenosti začali naplno využívat při stavbách složitějších konstrukcí stavebnice LEGO Mindstorms EV3, které škola získala v rámci projektu „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Nejen, že si roboty stavíme, ale také je s pomocí doprovodných aplikací programujeme. Jak nám to jde, si můžete prohlédnout v krátkém videu a fotografiích, které jsme pro vás připravili.

Malá technická univerzita v naší mateřské škole

V naší školce probíhá realizace projektu polytechnického vzdělávání – Malé technické univerzity. V lekcích pomáháme dětem rozvíjet jejich technické a logické schopnosti. Hrajeme si např. na architekty, elektrikáře, instalatéry apod.

Školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu „Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj.

Děkujeme J