Výlet – Loket nad Ohří

3. 6. 2019 proběhl školní výlet osmé třídy do Lokte. Prohlídka hradu byla zajímavá a poučná. V městské knihovně jsme pod odborným vedením vyráběli vlastními silami papírový zápisníček s pevnou vazbou. Svůj výrobek si mohli žáci vzít na památku. Jak se knihy váží, stroje a zařízení, které při vazačské práci pomáhají žákům představila poutavým vyprávěním p. Mgr. Kamila Bartůšková. Výlet byl pro všechny příjemným zážitkem.

Setkání s představiteli města

Dne 10. 6. 2019 se zúčastnili žáci pátého a šestého ročníku besedy s představitelem města, panem starostou Jiřím Mikulášem. Žáci byli seznámeni v rámci prevence s prací starosty a zaměstnanců úřadu. V obřadní síni předvedli žáci projektový úkol – Kraje ČR formou cestovky. Kraje představily dívky Nela Horváthová a Magdalena Pleyerová. Poté proběhla velmi zajímavá beseda s panem starostou. Otázky žáků páté třídy obsahovaly náměty pro MěÚ v Oloví a byly předávány panu starostovi v písemné formě. Došlo i na hodnocení spolupráce školy a MěÚ a ta byla hodnocena známkou výbornou. Příští rok plánujeme plánujeme toto setkání zopakovat a přejeme si, aby se stalo součástí výuky prevence.

Tajemné rašeliniště Kladská

Dne 30. 5. absolvovali žáci 2. stupně naší školy spolu s učiteli terénní program „Tajemné rašeliniště Tajga“, který byl realizován v rámci projektu EU. Projekt se uskutečnil v blízkosti osady Kladská u Mariánských lázní na naučné stezce dlouhé 1600 m.

Vedení akce se ujala lektorka Kateřina Dvořáková z CHKO Slavkovský les. V průběhu dopoledne plnili žáci řadu aktivit. Na úvod se seznámili s historií osady Kladská. V rybníku pomocí sítěk lovili drobné vodní živočichy, které následně poznávali za pomoci klíčů k určování bezobratlých. Naučili se stanovit kyselost vody, dozvěděli se mnohé o rašeliništi, o jeho funkci a nutnosti ochrany. Podle naučných tabulí si doplnili znalosti o běžných i vzácných zástupcích živočišné říše této chráněné oblasti. Přírodní materiály využili k nakreslení obrázku okolí jejich stanoviště

Z ohlasu žáků je zřejmé, že se program líbil. Mnohému se přiučili nejenom děti, ale také kantoři. Za pěkného jarního počasí všichni strávili příjemné dopoledne.

Fotografie z této akce najdete v Galerii.