Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče, zápis proběhne ve dvou fázích.

1. fáze – online

V době od 1. dubna do 20. dubna 2021 budete mít možnost si stáhnout formulář z našich stránek, ten vytisknete, vyplníte, podepíšete, přinesete osobně nebo vložíte do školní schránky (u zvonků školy). V případě, že nemáte možnost tisku, napište na: zsolovi@seznam.cz, zavolejte: 736 699 802 a dohodneme způsob předání.
Nelze poslat přihlášku emailem. Buď by musela být opatřena vaším elektronickým podpisem, nebo vámi odeslána do naší datové schránky.

Je důležité dodat buď:
Žádost o přijetí + Zápisní list + přiložit kopii rodného listu
nebo
Žádost o odklad + následně dodat Zprávu (doporučení) z PPP + Doporučení od lékaře

Vyplnit a odevzdat formulář žádosti o přijetí musí i zákonní zástupci dětí, které měly odklad nebo dodatečný odklad školní docházky.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, stáhne si formulář na stránkách školy. Součástí žádosti musí být posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V současné době tyto přílohy nebudou vyžadovány, ale rodiče by měli předběžně kontaktovat obě instituce k dohodě na doplnění, až situace dovolí.

2. fáze – osobní účast

Až situace dovolí, budeme vás kontaktovat a dostavíte se osobně k motivační části zápisu do školy.
Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy a webových stránkách ZŠ.
Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Ivana Pečenková

Přílohy:

Uzavření školy pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
je nám líto, ale v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 se s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách a žáků v základních školách. Po tuto dobu bude uzavřena školka, škola, školní družina i školní jídelna. Všechny strávníky jsme odhlásili a bude jim snížen poplatek za školné.

Mateřská škola přechází na distanční výuku.

Základní škola po jarních prázdninách od 8. 3. bude pokračovat v online výuce, včetně prvňáčků a druháčků.

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Můžeme vám však dokument vytisknout.

ZŠ – Informace k termínu plánovaných přezkoušení neklasifikovaných žáků. Jsou povolené individuální konzultace žáků, ale s ohledem na jarní prázdniny lze provádět individuální konzultace až od 8. 3. 2021 a termín přezkoušení můžeme posunout do 16. dubna.
Děkuji všem za pochopení a přeji vám pevné zdraví.

Kritéria hodnocení, změna rozvrhu hodin, jarní prázdniny