Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace zastoupená Mgr. Bc. Ivanou Pečenkovou rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Seznam uchazečů:

Uchazeč             Výsledek řízení

01 – 2015                  Přijat/a

02 – 2015                  Přijat/a

03 – 2015                  Přijat/a

04 – 2015                  Přijat/a

Datum zveřejnění 14. 4. 2015

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Ivana Pečenková