OVOCIÁDA 2017

OVOCIÁDA 2017

Základní škola a mateřská škola v Oloví slavila 20. října Den stromů kulturním programem nazvaným Ovociáda. Do této aktivity žáci zapojili i rodiny, a to v soutěži „O nejlepší ovocný moučník“.

Třetí vyučovací hodinu se všichni žáci školy sešli ve školní tělocvičně, kde se konal kulturně – soutěžní program Ovociády. Vše odstartovaly děti z mateřské školy pěknou písničkou o ovoci a zelenině. Následně se na pomyslném pódiu vystřídaly jednotlivé třídy a předvedly svým spolužákům připravená vystoupení. Jednalo se o různé písničky a tanečky s „ovocnou“ tematikou. Na závěr kulturního programu si žáci IX. třídy připravili několik soutěží: poznávání ovoce podle chuti, štafetový závod v koulení a ve strouhání jablka a soutěž pro paní učitelky v loupání jablka na čas.

V druhé části programu byli vyhlášeni vítězové soutěže „O nejlepší ovocný moučník“, na které se podíleli i rodinní příslušníci žáků. Před odbornou porotou byl nelehký úkol, vybrat ze 40 přihlášených moučníků ten nejkrásnější a nejchutnější. A jak to vše nakonec dopadlo?

Nejkrásnější ovocný moučník:

  1. místo – Matěj Pluhař a Fanda Gitter (vlastní výroba) – IX. třída
  2. místo – Jan Pejpal s maminkou – IV. třída
  3. místo – Michal Záhorský (vlastní výroba) – VIII. třída

Nejchutnější ovocný moučník:

  1. místo – Petruška Hofmanová s maminkou – I. třída
  2. místo – Tomík a Kristián Matouškovi s maminkou – III. a VI. třída
  3. místo – Matyáš a Jakub Augustinovi s babičkou – II. a VIII. třída

Všem zúčastněným patří velké díky, zejména rodičům, kteří pro své ratolesti napekli vynikající moučníky. Poděkování patří i žákům a vyučujícím za jednotlivá vystoupení.

Mgr. Lenka Filandrová

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *