Opatření od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milé děti a učitelé, čtěte prosím pozorně

na základě rozhodnutí vlády dochází od pondělí 12. 10. 2020 k těmto změnám:

MŠ – beze změn

ZŠ 1. stupeň – beze změn (bez zpěvu)

ŠD – beze změn (také bez zpěvu)

Pro prezenční a distanční výuku používáme jednotný informační kanál/školní informační systém Edupage. Případná online výuka bude probíhat také přes Edupage, kam by žákům podle předem stanoveného času přišel odkaz pro videokonferenci.

Distanční výuka je povinná. Pokud rodina nemá možnost připojení k internetu, musí si žák nebo zákonný zástupce ve škole vyzvednout učivo a úkoly. Během distanční výuky budou žáci za svou práci hodnoceni podle pravidel, se kterými je učitel předem seznámí. Úkoly si vyzvedněte ve škole v pondělí v době od 8.00 do 13.30.

Distanční výuka – 2. stupeň, dochází ke střídavé výuce prezenční a distanční

VI. a IX. třída – bude ve škole od 12 .10. do 16. 10. 2020 a v týdnu 19. 10. – 23. 10. se budou tito žáci učit doma podle pokynů učitelů. Pokyny učitelé vždy pošlou dětem dva dny před případnou videokonferencí. 

VII. a VIII. třída – se bude učit doma podle pokynů učitelů od 12 .10. do 16. 10. 2020 a v týdnu 19. 10. – 23. 10. budou tito žáci chodit do školy. Pokyny učitelé vždy pošlou dětem dva dny před případnou videokonferencí.

Učitelé jsou povinni v době distančního vzdělávání vybrat oblasti/učivo, které je vhodné pro tento způsob vzdělávání, nezahlcují žáky úkoly, ale učivo probírají nebo opakují smysluplně.

Zapůjčení notebooků – Pro zákonné zástupce, kteří při dotazníkovém šetření projevili zájem o zapůjčení výpočetní techniky pro online výuku: Domluvte si prosím schůzku na telefonním čísle 352 673 120, nebo 733 533 070. Zákonný zástupce podepíše protokol o výpůjčce a přebere zodpovědnost za zapůjčený přístroj. Zákonný zástupce sám zodpovídá za připojení přístroje k internetu a notebook musí odevzdat v řádném stavu po ukončení distanční výuky.

Všichni žáci byli v průběhu září a října připravováni na distanční výuku. V případě, že se připojení z různých důvodů nepovede…..nestresujte se, ale pošlete učiteli zprávu, že se vám nedaří připojit a důvod, proč se tomu děje. Učitel vám pak navrhne jiný způsob výuky.

Obědy pro žáky – všichni žáci/strávníci mohou přijít na oběd. Obědy zůstávají dětem přihlášené a pokud chce rodič obědy dětem v distanční výuce odhlásit, musí to učinit dnes do 13.30. 

Prodloužené podzimní prázdniny. Usnesením vlády je ve dnech 26. a 27. října zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Děti budou doma tedy celý týden 26. 10. – 30. 10.

Žádáme vás, abyste sledovali pravidelně každý den zprávy v Edupage.

O dalších změnách vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.