Pro rodiče
Obhajoby absolventských prací 2022

Obhajoby absolventských prací 2022

V tomto článku vám chceme představit obhajobu našich Absolventských prací. Na začátku obhajoby jsme si mohli vyzkoušet práci s prezentérem. A když se všichni sešli, obhajoba mohla začít. Pořadí žáků bylo seřazeno podle garantů a vyvěšeno na dveřích interaktivní učebny. V komisi byli garant, ředitelka, zástupkyně ředitelky, paní učitelka Kamasová a pan učitel Neděla. Dále se postupovalo podle seznamu žáků. Žák musel mít předem připravenou Absolventskou práci, kterou předložil komisi a následně ji prezentoval. Žák předstoupil před komisi a začal prezentovat svou práci. Na obhajobu měl žák min. čas sedm minut a max. čas patnáct minut a mohli tam přijít žáci ostatních tříd, rodiče, zkrátka každý kdo chtěl. Všichni žáci byli ve stresu a báli se toho, že to pokazí, že něco spletou nebo že zapomenou slovo a rozhodí to jejich prezentaci a jelikož na tom závisela naše známka, tak nervozita byla o to horší. Některé žákyně dokonce i brečely nervozitou nebo i stresem. Po odprezentování našich prací nervozita a stres odpad. Pak jsme museli všichni odejít z učebny ven a počkat cca 15 minut na vyhodnocení známky. Potom si nás zpátky zavolali a měli jsme se seřadit před komisi podle pořadí, jak jsme šli prezentovat. Oznámili nám, jaké jsme dostali známky, řekli nám k tomu pár vět a poté jsme šli domů.

Napsaly: Natálie Daridová, Terezie Seifertová, Viktorie Grochalová