Nové informace k otevření mateřské školy

Od 8. 6. 2020 může naší školku navštěvovat každé přihlášené dítě ☺

Podmínkou je přihlášení dítěte k docházce do 5. 6. 2020 emailem:  msolovi@centrum.cz nebo a telefonním čísle 352 673 310, 775 315 491.

Nadále platí, že nesmí MŠ navštěvovat děti nastydlé, nemocné, s oslabenou imunitou a chronicky nemocné. (Ani děti, které mají rýmu nebo kašel). Rodiče se musí seznámit s obsahem Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsat ho. 

Oznámení doplňte o tyto informace: čas příchodu a čas odchodu. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité pro zajištění hygienických opatření a hladkého průběhu přijímání či předávání dětí. 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, příroda v okolí.  Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci.

Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem a použijí desinfekční gel.

Děti si nebudou nosit hračky z domova.

Provoz mateřské školy podle možností: 2 – 3 děti u stolečku (nesedí vedle sebe), časté dezinfekce klik, toalet apod.

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

Zákonný zástupce dítěte odevzdá podepsané „Čestné prohlášení a seznámení“

V Oloví 2. 6. 2020 Ivana Pečenková