Nová opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nařízení vlády se s platností od 5. 10. 2020 zatím po dobu 14 dní pozastavuje činnost těchto kroužků: taneční kroužek, vaření, jogínci, keramický kroužek, cvičení pro dívky. Při realizaci těchto kroužků nemůžeme v našich podmínkách zajistit všechna hygienická opatření.

Zpěv a tělesná výchova –   netýká se MŠ. ZŠ 1. stupeň

  • předmět Hudební výchova se bude realizovat bez zpěvu, dechových cvičení a hry na dechové nástroje. 
  • ZŠ 1. stupeň – předmět Tělesná výchova bude probíhat venku a v případě nepříznivého počasí v tělocvičně.
  • ZŠ 2. stupeň – předmět Hudební výchova se bude realizovat bez zpěvu, dechových cvičení a hry na dechové nástroje.
  • ZŠ 2. stupeň – předmět Tělesná výchova se bude realizovat venku formou vycházky (bez kontaktních sportů) a v případě nepříznivého počasí ve třídě např. sledováním sportovních dokumentů s následným rozborem pravidel dané hry apod.
  • Zpěv je zakázán ve všech předmětech školního vzdělávacího programu.

V případě, že dítě ztratí roušku, nebo dojde k jejímu znehodnocení, může si ve škole zakoupit jednorázovou roušku za 5,- Kč.