Nová cena pronájmu nebytových prostor školy

Vážení sportovci a učitelé, z důvodu velkého nárůstu cen energií za posledních 13 let, jsme nuceni od 1. 1. 2019 zdražit nájemné za pronájem prostor školy. Ceny pro jednotlivé prostory jsou stanoveny takto:  Tělocvična, kulturní sál, běžná třída…….…… 100,- Kč,   Počítačová učebna……………. 140,- Kč. Děkujeme za pochopení. Vedení školy