Netradiční Polednice

1. dubna jsme žáci 5. ročníku s paní učitelkou Ivanou Vokurkovou chodili po třídách a recitovali upravenou básničku „Polednice“ k oslavě Dne učitelů. Učitelům se to líbilo a když jsme šli do III. třídy, kde učila paní ředitelka, tak se samou radostí po našem recitování rozplakala. Při každém recitování dali Eva Tuleková s Vlastou Džurbanem a Ernestem Balogem paním učitelkám a pánům učitelům kytičku. Hlavní roli Polednice hrál Jakub Sieber.

žáci V. třídy

Fotografie0355 Fotografie0356 Fotografie0357