Navýšení cen pronájmů a školného

Vzhledem k narůstajícím cenám energií dojde od 1. 9. 2022 k navýšení školného:

v MŠ ze současných 100,- Kč na 200,- / 1 měsíc
v ŠD ze současných 50,- Kč na 100,- / 1 měsíc

navýšení pronájmu (ceny jsou uvedeny za 1 hodinu užívání):

tělocvična ze současných 100,- na 150,-
učebna ze současných 100,- na 150,-
sál ze současných 100,- na 150,-
počítačová učebna ze současných 140,- na 200,-