Návštěva středních škol v Sokolově – pátek 23.11.2012 – VI., VII., VIII.A, IX.

V rámci grantového projektu „Znovuoživení dávných řemesel a tradic – cestou z minulosti do současnosti“ č. CZ.1.07/1.1.11/05.0010, který je spolufinancovaný z ESF a SR ČR.
Odjezd z Oloví v 8:08 vlakem z nádraží. Sraz v 8:00. Předpokládaný příjezd zpátky do Oloví v 12:49, rozchod po příjezdu vlaku.
Jízdné: 19,- Kč (částku uhraďte do 22.11.2012 )

PROGRAM:

  1. Den otevřených dveří ISŠTE (Integrovaná střední škola technická a ekonomická) – prohlídka nového školského areálu – prostory odborných učeben školy a dílny
  2. Den otevřených dveří SŽŠ (Střední živnostenská škola) – prohlídka odborných učeben a seznámení s nabízenými studijními obory
  3. Výstava středních škol a veletrh zaměstnavatelů – ve sportovní hale v Sokolově

Odhlášení oběda je vaší individuální záležitostí.