Návrat žáků do školy

Informace pro mateřskou školu k návratu do mateřské školky
Vážení rodiče a milé děti, s radostí vám oznamujeme, že dne 23. 11. opět otevíráme školku pro všechny děti.
Informace k návratu žáků ZŠ
S radostí vám oznamujeme, že dne 30. 11. otevřeme školu pro celý první stupeň – 1. – 5. třída a 9. třída. Ti budou do školy docházet denně.
30. 11. také nastoupí 7. a 8. třída a tito žáci budou docházet do školy v liché týdny.
Žáci 6. třídy přijdou do školy poprvé 7. 12. a budou docházet v sudé týdny.
Rušíme tělesné výchovy a o tyto hodiny bude zkráceno vyučování. Nové rozvrhy hodin zveřejníme společně s dalšími pokyny.
Informace k návratu dětí ŠD
Z organizačních důvodů bude po dobu trvání mimořádných opatření otevřena pouze oddělení školní družiny pro 1. a 2. třídu. Ostatní děti zatím do družiny nemohou a bude jim odečteno školné. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Informace ke školní jídelně
V době, kdy bude mít žák výuku ve škole, může ve škole také obědvat.
Pokud bude mít výuku doma, pak ve škole jíst nemůže a oběd si může vyzvednout v kastrůlku.
Používejte prosím k přihlašování a odhlašování obědů pouze edupage.

Děkujeme