Naše úspěchy v olympijském vzdělávacím programu

Žáci naší školy se zapojili do výzvy Karlovarského kraje, který v souvislosti s konáním Olympiády dětí a mládeže (ODM) v lednu 2020 připravil čtyři zajímavé aktivity. Z toho byly tři aktivity soutěžní – Poznej kraj (zeměpis), Můj oblíbený sport (výtvarná výchova) a Zimní týmová výzva (tělesná výchova). Za originální fotografii fanoušků ODM a povedené video z hodiny tělesné výchovy jsme vyhráli ceny ve dvou soutěžích. Získáváme tedy výlet autobusem na ODM 2020 a sportovní trénink spojený s besedou s ambasadorem olympiády. Ke krásnému úspěchu žákům gratulujeme! Více informací a soutěžní materiály zde: https://odm.olympic.cz/clanky/828-skoly-karlovarskeho-kraje-se-zapojily-do-olympijsko-vzdelavaciho-programu