Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání.

TESTY 5. a 9. třída – v týdnu od 20. – 24. 5. 2013 se žáci 5. a 9. třídy zapojili do 2. celoplošné generální zkoušky – Anglický jazyk, Český jazyk a Matematika. S výsledky se žáci a rodiče mohou seznámit na stránce: https://portal.niqes.cz/vysledky – pro přístup použijte přístupové údaje stejné jako k testu. První stručné vyhodnocení se žákům zobrazilo ihned po ukončení testu. Konečné výsledky, včetně zadání testů, budou dostupné po 7. 6. 2013.