Mezinárodní projekt

Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět příběhů

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu:  Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět příběhů

Cílem projektu bylo vytvořit záložky do knih a ty si následně vyměnit s přidělenou slovenskou školou. Kreslilo se pastelkou, tužkou, fixem, temperou, dále se použil quillinq, přírodní materiály, obrázky z časopisů. Akce se zúčastnili žáci druhého stupně. Většina pracovala ochotně, s radostí.  Naší kontaktní školou byla Spojená církevná škola v Bardejove. Měli jsme radost ze záložek ze Slovenska a z drobných dárků, které k nim byly přiloženy. Sami jsme také spolu se záložkami poslali různé propagační materiály, které vypovídají o našem kraji. Také jsme přidali knihu o zajímavostech Kraslicka.

Možná se nám podaří s touto školou navázat užší spolupráci.

 

Poděkování za práci patří Mgr. Haně Sutté, Bc. Jakubu Nedělovi a paní asistentce Štěpánce Šimkové. Také děkujeme vedení školy a panu starostovi, kteří akci podpořili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *