Malá technická univerzita v naší mateřské škole

V naší školce probíhá realizace projektu polytechnického vzdělávání – Malé technické univerzity. V lekcích pomáháme dětem rozvíjet jejich technické a logické schopnosti. Hrajeme si např. na architekty, elektrikáře, instalatéry apod.

Školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu „Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj.

Děkujeme J