Kalendář akcí mateřské školy 2012/2013

 Po kliknutí na odkaz „celý příspěvek“, naleznete kalendář akcí mateřské školy na rok 2012/2013.

Září
Schůzka s rodiči
Bramboriáda
Divadelní představení
Polodenní výlet do záchranné stanice DROSERA na Bublavu (předškoláci)
Říjen
Logopedické vyšetření předškolních dětí
Beseda s revírníkem
Polodenní výlet na hrad Hartenberg (předškoláci)
Dýhování s rodiči „Strašidla a strašidýlka“
Listopad
Fotografování dětí (vánoční tématika)
Příjezd sv.Martina (se ZŠ)
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark (se ZŠ)
Prosinec
Mikulášská nadílka
Divadelní představení
Vánoční posezení se seniory
Vánoční jarmark
Vánoční besídka s rodiči
Vánoční prázdniny 21.-31.12
Leden
Schůzka s rodiči
Návštěva předškolních dětí v 1.tř. ZŠ a DM
Soutěž ve sněhových stavbách
Únor
Masopust – maškarní rej
Březen
Barvení velikonočních vajíček,pečení beránků
Den bláznivých účesů (se ZŠ)
Duben
Zápis do MŠ
Den čarodějnic + spaní v MŠ (se ZŠ)
Květen
Netradiční sportovní olympiáda
Besídka ke Dni matek
Pirátské odpoledne s rodiči