IX. třída – Absolventské práce – školní rok 2012/2013

Odevzdání absolventské práce: do 31.května 2013 (v elektronické či tištěné podobě), v sekratariátu školy

Obhajoba absolventských prací: 17. června 2013