Informace o možném přijetí žáka 1. stupně a třídnické hodiny a konzultace 2. stupně

1. Informace o možném přijetí žáka 1. stupně do školy

Vážení rodiče, v případě potřeby máte nyní možnost přihlásit své dítě do školy. V 1. skupině jsou zařazeni žáci 1. – 3. třídy a ve 2. skupině žáci 4. a 5. třídy. Podmínkou pro přijetí je vyplněné Čestné prohlášení.

Pište na: zsolovi@seznam.cz nebo volejte 352 673 182.

2. Třídnické hodiny, plán setkávání žáků druhého stupně – dobrovolné

Každá třída se setká před školou v daný den a čas. Je nutné dodržovat rozestupy, každé dítě bude stát na značce a při vstupu do školy si musí nasadit roušku. Třídní učitel změří každému teplotu a nemocný žák nebude do školy vpuštěn (nebo půjde do vyhrazené místnosti ve škole, než si ho zákonný zástupce vyzvedne) a rodiče budou o této skutečnosti neprodleně informováni. 

Třídnické hodiny budou probíhat ve třídě, na školní zahradě nebo v přírodě v okolí obce.

Přihlašování v aplikaci edupage. Žák, který bude mít zájem přijít do školy, se musí přihlásit na edupage a přinést od rodičů vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Bez Čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

Rozvrh hodin – Setkávání žáků 2. stupně v rámci třídnických hodin (od 8. 6.)

VI.třída, třídní Mgr. Jakub Neděla                Středa         11.30 – 13.30

VII.třída, třídní Miroslav Svoboda                 Úterý          12.00 – 14.00

VIII.třída, třídní Mgr. Hanka Suttá                 Čtvrtek        9.00 – 11.00

IX.třída, třídní Mgr. Miluše Kamasová          Úterý         10.00 – 12.00

3. Konzultace pro žáky 2. stupně – dobrovolné

V případě potřeby vysvětlení problematických úloh a náročného učiva se můžeš spojit se svým učitelem a dohodnout si osobní schůzku. 

Mgr. Ivana Pečenková –   pondělí 10.00 – 12.00         

         Miroslav Svoboda – úterý   10.00 – 12.00   

 Mgr. Jakub Neděla –         středa   9.00 – 11.00

Ostatní učitelé ti pošlou nabídku konzultací v aplikaci edupage.