Hledá se SuperStar

Dne 2. 2. 2023 se v ZŠ a MŠ Oloví uskutečnil historicky 1. ročník pěvecké soutěže „Hledá se SuperStar“. Ve škole máme mnoho velmi dobrých zpěvaček a zpěváků, kteří však mnohdy potřebují tak trochu popostrčit, aby v sobě našli odvahu, tzv. vystoupili ze své komfortní zóny a ukázali světu, jaký talent v sobě skrývají. Od začátku školního roku jsme proto v hodinách hudební výchovy či v hudebním kroužku mladších i starších dětí nejen rytmizovali a učili se teorii, ale hlavně hodně zpívali. Velký úspěch mělo např. vystoupení na slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Oloví, dětí přišlo zazpívat tolik, že se málem nevešly na pódium. ☺
A tak v lednu nastal přesně ten čas, kdy bylo zapotřebí postoupit o další „level“ výš, tj. uspořádat pěveckou soutěž. Každá soutěž je totiž pro děti výzvou a díky tomu, že se na ni připravují více než na běžnou výuku, přirozeně se zlepšují v daném oboru, v tomto případě ve zpěvu. Poprosila jsem o pomoc své dvě milé kolegyně Janu Ullspergerovou a Elišku Pavlíčkovou a společnými silami jsme soutěž pro děti připravily.
V den D si všichni soutěžící mohli v klidu svou píseň vyzkoušet s doprovodem klavíru nebo s hudebním podkladem a v 10.00 začala samotná soutěž. Soutěžící si vylosovali svá startovní čísla a netrpělivě očekávali, až na ně přijde řada. Všichni se opravdu moc snažili, proto se všem dostalo zaslouženého potlesku od pozorného publika. Celkem se soutěže zúčastnilo 15 zpěvaček a 2 zpěváci a všem patří velká pochvala za jejich odvahu a pěkné pěvecké výkony. Dvě zpěvačky se dokonce samy doprovodily hrou na kytaru pod vedením p. učitelky Jany Ullspergerové.
Všichni soutěžící si odnesli nejen krásné hudební zážitky, ale také diplomy nebo pamětní listy a mnoho krásných cen. Absolutní vítězkou s nejvyšším počtem bodů a tím i SuperStar naší školy se zaslouženě stala Karolínka Jurcsiková ze 7. třídy. Blahopřejeme!
První ročník je tedy za námi a my už se moc těšíme na ten příští!

Gratulace letí všem soutěžícím!🥰

Výsledková listina:
Zvláštní cena za nejmladšího účastníka: Rozálie Filipcová

Sólový zpěv:
1) kategorie
1. místo – Karolína Palová a Melany Fenclová
2. místo – Eliška Müllerová
3. místo – Rozálie Filipcová
2) kategorie
1. místo – Marie Sedláková a Adéla Knapová
2. místo – Jennifer Zlata Horváthová a Angelika Kotlárová
3) kategorie
1. místo – Karolína Jurcsiková – absolutní vítěz
4. místo – Kamila Miková, Dominika Pecková a Adéla Grapová

Komorní zpěv:
1. místo – Jaroslav Müller, Daniel Seifert
4. místo – Natálie Hojerová, Tereza Matoušková, Klára Seidelová

zapsala Mgr. Iveta Poslední

SuperStar 2023